obchodni-podminky


Obchodní podmínky


Internetový obchod www.kabelkybatohy.cz provozuje firma Latriss s.r.o.

zapsána u Krajskeho soudu v Ostravě oddíl C, vložka 33159

sídlo: Prostřední Bečva 353, Prostřední Bečva 756 56

adresa provozovny: Kožená galanterie, Křížkovského 116, Valašské Meziříčí 757 01

tel. +420 777 726 226   +420 777 726 326

IČO: 28584902  

DIČ: CZ28584902  

dále jen „prodávající“

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

Obchodní podmínky firmy Latriss s. r. o upravují (v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího, internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kabelkybatohy.cz. 

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat a tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Všechny ceny uváděné v našem internetovém obchodě jsou zobrazovány včetně DPH ( není-li uvedeno jinak)

 

Veškerá prezentace zboží umístěná v našem internetovém obchodě www.kabelkybatohy.cz je informativního charakteru.

 

1     OBJEDNÁVKA

 

Nabídka kožené galanterie na www.kabelkybatohy.cz je určena pro dodání na území České republiky.

 

Veškeré zboží vedeme standardně skladem a je obvykle ihned k dispozici.

 

Po dokončení a odeslání Vaší objednávky Vám bude její přijetí potvrzeno na Vámi uvedený e-mail.

 

2     KUPNÍ SMLOUVA

 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím –spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím – dodavatelem.

 

Přijetí objednávky dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím.

 

Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv, vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

3     DODACÍ PODMÍNKY

 

Objednané zboží odesíláme nejpozději do 3 - pracovních dnů od přijetí Vaší objednávky.

 

V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší či nebude v dohledné době možné vyřídit objednávku celou, budeme Vás o tom informovat a na základě naší oboustranné dohody tuto objednávku vyřídíme či zrušíme.

 

Objednané zboží Vám bude doručeno prostřednictvím:

-       ZASILKOVNY

-       PPL

-       České pošty

 

V případě celkové ceny objednávky nižší než 1000 Kč Vám bude účtováno poštovné ve výši uvedené při výběru dopravce (včetně DPH) přesáhne-li celková cena Vaší objednávky hodnotu 1000 Kč, nebude Vám tato položka (poštovné) účtována k ceně zboží.

 

V každé zásilce je vždy přiložen prodejní doklad s cenou za zboží a s vyúčtováním poštovného, balné neúčtujeme.

Kupující je povinen dodanou zásilku před převzetím prohlédnout a zkontrolovat její stav, pokud kupující zjistí viditelné poškození obalu (promáčknutí, roztržení apod.), doporučujeme zásilku odmítnout.

 

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně možnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2800523431/2010 - Fio banka a.s. 

 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

Cena zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.kabelkybatohy.cz  v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě

-       případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

-       je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek 

 

4     VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

 

Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu neprodleně oznámit na následující kontakty:

-       obchod@kabelkybatohy.cz 

-       +420 777 726 326

 

Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky (bez těchto náležitostí nemůže být kupní smlouva zrušena).

Veškeré zboží zakoupené v našem internetovém obchodě můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.

 

Kupující - zákazník je povinen vyrozumět o vrácení zboží prodávajícího neprodleně emailem na: obchod@kabelkybatohy.cz.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese vždy kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

Pro usnadnění komunikace je možnost použít formulář ,,Zpětná zásilka,, a zde uvést:

 

-       datum nákupu

-       číslo prodejního dokladu

-       bankovní spojení

-       důvod vrácení zboží

-       zvolený způsob vrácení zboží

 

Zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) na adresu: KOŽENÁ GALANTERIE,  Křížkovského 116, 757 01 Valašské Meziříčí a to včetně prodejního dokladu o zaplacení a uvedeným číslem Vašeho bankovního účtu pro urychlení vrácení kupní ceny.

 

Kupující má povinnost vrátit zboží prodávajícímu vždy úplné, nenošené, nepoškozené, čisté, s kompletní dokumentací, v původním originálním neponičeném obalu s visačkou a ve stavu a hodnotě v jakém si zboží převzal.

 

Zásilka musí být vždy kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi, využijte prosím vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy a obálku či kartonový obal, ve kterém Vám bylo zboží doručeno a zabalte zásilku tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.   

 

Bude-li zboží takto vráceno ob,ratem Vám vrátíme kupní cenu zboží vyjma nákladů spojených s dodáním zboží – poštovné.

 

V souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku však nelze chápat právo od kupní smlouvy odstoupit jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, pokud to již není možné (v mezidobí bylo zboží zničeno,opotřebováno či poškozeno popř. bez výše uvedených náležitých dokladů), toto zboží pak již NELZE VRÁTIT!  

 

5     VÝMĚNA ZBOŽÍ... 

 

V případě potřeby (např. nevhodná barva či rozměr) Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí telefonické dohodě na tel. +420 777 726 326  rádi vyměníme.

 

Zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku)  a to včetně prodejního dokladu o zaplacení, na adresu:

 

Kožená galanterie Křížkovského 116 , Valašské Meziříčí 757 01 

 

Bude-li toto zboží v pořádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoli opotřebení či poškození, vždy úplné s kompletní dokumentací a v původním originálním neponičeném obalu včetně originální visačky a ve stavu a hodnotě v jakém si zboží zákazník převzal, obratem Vám poté zašleme nově požadovanou velikost či barvu.

 

Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží nese zákazník.

 

6        NEVYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVKY

 

V případě, že si zákazník objednané zboží nevyzvedne vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět. 

 

Po nevyzvednutí zásilky bude zákazníkovi-kupujícímu zaslán emailem (na e-mailem zadaný kupujícím v  objednávce) výzva k uhrazení skutečných nákladů za nevyzvednutí zásilky.

 

V případě neuhrazení nákladů ze strany kupujícího budou pohledávky předány specializované firmě, která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené. Tato firma bude zákazníka kontaktovat a informovat o dalším postupu při neuhrazení dluhu Tyto náklady jdou vždy k tíži dlužníka.

 

7       REKLAMACE

 

Vaše případné reklamace vyřizujeme k Vaší spokojenosti a to vždy v souladu s platným právním řádem a s individuální dohodou s Vámi.

Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) na adresu:

 

Kožená galanterie Křížkovského 116 , 757 01 Valašské Meziříčí

   

 a to včetně:

-       písemného uvedení důvodu reklamace

-       s prodejními dokladu

-       a s kontaktem na Vás

 

V nejkratším možném termínu budete kontaktováni naším reklamačním oddělením, které Vás bude informovat o způsobu řešení reklamace.

 

Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že se jedná o vadu materiálu.

 

Nárok na reklamaci se nevztahuje v případě:

-       bylo-li zboží poškozeno při přepravě (doporučujeme takovou zásilku nepřebírat)

-       pokud se jedna o opotřebování zboží obvyklým užíváním - záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného užívání 

-       pokud byla závada způsobena nevhodným užíváním, popř. mechanickým poškozením

 

Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky (ve výši poštovného) na Vaše náklady.

 

8         PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN 

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující tímto přebírá na sebe možnost změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

 

9     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění i pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo - dále jen osobní údaje).

 

Kupující je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z internetového obchodu uvádět správně a pravdivě bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10    COPYRIGHT

 

Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému byly vytvořeny našim týmem a jsou naším vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírovány nebo jinak využity.

 

V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle zákona č. 121/2000 Sb.


PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT
KUPUJCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU
U SPRÁVCE DANĚ ONLINE. V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI
DO 48 HODIN. PO ZAPLACENÍ VYČKEJTE NA SVŮJ EET ÚČET.